8 thoughts on “Jak odróżnić Web 1.0 od 2.0…

  1. dżezi 2.0 wkroczyło nawet do świata aplikacji i skryptów, mam wrażenie, że ostatnio połowa z nich ma numer 2.0 choćby np. Karova (rzekomo dostępne i prostandardowe e-commerce).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s