Why I haven’t signed the “No to OOXML” petition

I tried to, I really did! But it doesn’t seem to like my e-mail address:

thisisinfactavalidemail.png

When will people learn that “+” is a PERFECTLY VALID character in an e-mail address? So, until you fix your form validation scripts, I won’t sign your petition. Sorry.

Update: as this is now fixed, I signed it. :)

6 thoughts on “Why I haven’t signed the “No to OOXML” petition

  1. a zgłosiłeś komuś ten błąd? ;-) napisałeś test-case? przygotowałeś odpowiedni zrzut ekranu? ;-) to nie zapomnij napisać patcha ;-)

  2. Zabezpieczają się aby nie można było podpisać kilkakrotnie zamieniając tekst po plusie. W gmailu można jeszcze wstawić w dowolnym miejscu kropkę tylko wtedy trochę trudniej z katalogowaniem

  3. Pfff. Amatorszczyzna. A zabezpieczyć mogli oczywiście również w taki sposób, aby przyjmowało maile z plusem.

  4. Now it is solved.

    I have asked the wikidot guy to correct this bug.

    See ya,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s